Сухопътен транспорт

Надуваемите торби предпазват товарите в Камиона от Повреждане. Сухопътният транспорт е един от най-избираните за транспортиране на вашите товари.

Правилно натоварен камиона, Въздушните възглавници ще предотвратят движение на товара и повреждане по време на транспортиране. Надуваемите торби създават въздушна подпорна стена, която ще укрепи товара и ще предотврати движението. Те ще спестят пари от повреждане на стоките и ще създадат доверие между вас и клиентите.

В повечето случаи целият товар може да бъде ефективно укрепен с 1 до 3 Въздушни възглавници, но количеството зависи от естеството и начина на товарене на стоките.

За повече информация относно Надуваемите торби, моля посетете Продукти и Често задавани въпроси.

3791d7_fb98c6db65671951261ff8308d60c9eb